בקורס דיגיטלי בן חמישה סרטונים, איציק עוז ואני נותנים לכם כלים לניהול מכירות נכון. הקורס מתאים לעסקים של אדם אחד ולעסקים עם צוותי מכירות. כל סרטון מלווה בדף סיכום, אותו ניתן לקבל בפניה למייל info@touito.co.il