בסדרת סרטונים זאת תוכלו לקבל 13 כלים חזקים ומדויקים בתהליכי מכירה עם לקוחות. אחד הכלים (מכירה בין דורית) מחולק לשלושה סרטונים עוקבים.